Programma

9:45H Welkom

10:00-12:00H

1. Inleiding
Dr. Bart Berghs – TerBrugGen - Orthoclinic Brugge

2. Orthopedische benadering

1) De stijve schouder: diagnose Dr. Hans Van der Bracht – TerBrugGen - AZ St Lucas Gent

2) Idiopatische adhesieve capsulitis: pathofysiologie: Prof Lieven De Wilde –TerBrugGen – UZ Gent

3) Idiopatische adhesieve capsulitis: behandeling Dr. Tom Van Isacker – TerBrugGen - Orthoclinic Brugge

4) Interventionele pijnbehandeling bij idiopathische adhesieve capsulitis Dr Christ Declerck - AZ St Jan Brugge

5) Secundaire adhesieve capsulitis: diagnose Dr. Jan Van Cauwelaert de Wyels – AZ Groeninge Kortrijk

6) Secundaire adhesieve capsulitis: behandelingDr. Stijn Muermans – AZ Delta Roeselare

7) Structurele bewegingsbeperking Dr. Jan Somers – Jan Yperman Ieper

3. Kinesitherapeutische benadering

1) Inzichten Dr Liesbet De Baets – Universiteit Hasselt -  schoudernetwerk Vlaanderen

2) Behandeling  Prof Filip Struyf – Universiteit Antwerpen - schoudernetwerk Vlaanderen

4. Slotwoord
Prof Alexander Van Tongel TerBrugGen-  UZ Gent

12:00-13:00H Receptie