Over TerBrugGen

Onder impuls van Prof Lieven De Wilde, Dr Bart Berghs en Dr Anne Karelse werd enkele jaren geleden het TerBrugGen project gestart.

De naam TerBrugGen is afkomstig van de verschillende ziekenhuizen waar deze artsen werkzaam zijn (dienst Orthopedie ZorgSaam in Terneuzen (TER), dienst Orthopedie en Traumatologie AZ St Jan Brugge-Oostende (BRUG) en dienst Orthopedie en Traumatologie UZ Gent (GEN)). Sinds enkele jaren hebben drie nieuwe krachten, Prof Alexander Van Tongel in het UZ Gent, Dr Tom Van Isacker in AZ St Lucas in Brugge en Dr Hans Van der Bracht in AZ St Lucas in Gent, zich bij hen vervoegd. Sinds 2021 zijn ook Dr Joris Beckers (AZ St Lucas Brugge) en Dr Lotte Verstuyft (AZ St Lucas Gent) toegetreden tot de groep.

Door een brug te bouwen tussen deze verschillende diensten wil TerBrugGen permanent werken aan zorgvernieuwing en kwaliteitsverbetering voor patienten met schouder- en elleboogaandoeningen. Deze twee uitdagingen willen we bekomen via verschillende wegen.

  • Zorgvernieuwing
    Onder de vleugels van de Alma Mater Gent willen we op een georganiseerde manier aan research doen. Dit zowel met experimentele studies, als multi-centrische en/of multidisciplinaire klinische studies.
  • Kwaliteitsverbetering
    Meten om te weten. Het objectief controleren van de resultaten van de conservatieve en/of operatieve behandelingen is voor ons een heel belangrijke pijler om eventuele therapieën te veranderen of te optimaliseren. Om de verschillende behandelingen te uniformiseren proberen we een gemeenschappelijk, wetenschappelijk gefundeerd, beleid te voeren en dit zowel voor conservatieve behandelingen, operatieve technieken als postoperatieve behandelingen.