Inklemming van de elleboogzenuw

De elleboogzenuw (nervus ulnaris) is één van de drie belangrijkste zenuwen van de arm.  Het zorgt voor gevoel in de pink en de helft van de ringvinger.  De zenuw zorgt ook voor beweging en kracht van de spieren van de pinkmuis en een deel van de kleine handspieren die voor de fijne handmotoriek zorgen.

De elleboogzenuw vertrekt uit het ruggenmerg in de nek, loopt langs de binnenzijde van de arm tot in de hand.  Net achter de binnenzijde van de elleboog en langs een benig uitsteeksel, (telefoonbotje) loopt de zenuw in een smalle groeve (cubitale tunnel).  Op deze plaats, oppervlakkig onder de huid, is de zenuw kwetsbaar.

Wanneer deze tunnel te nauw wordt ontstaat er inklemming en irritatie van de zenuw die symptomen veroorzaken.

Langdurig de elleboog geplooid houden, langdurig op de arm steunen, ontsteking in de elleboog, artrose in het ellebooggewricht, cyste ter hoogte van de tunnel en instabiliteit van de zenuw (verschuiving van de zenuw over het telefoonbotje) zijn de meest voorkomende uitlokkende factoren voor inklemming en irritatie.

Symptomen

  • Tintelingen en/of gevoelsvermindering in de pink en ringvinger, vooral wanneer de arm geplooid is
  • Stroomstoten (elektrische schokken)
  • Krachtsvermindering en verlies in de handmotoriek
  • Bij langdurige inklemming treedt er atrofie van de handspieren (spieren smelten weg) waardoor de hand dunner wordt. In vergevorderde gevallen kan er een klauwhand ontstaan. 

Onderzoek en diagnose

De arts zal vragen stellen over de klachten en een uitwendig onderzoek uitvoeren.

Een röntgenfoto zal gemaakt worden om andere uitlokkende factoren uit te sluiten (bv botaangroei).

Om de diagnose van inklemming te bevestigen zal er een EMG (elektromyografie) uitgevoerd worden.  Via kleine naaldjes in de spieren wordt de elektrische activiteit gemeten. In geval van inklemming is er een vertraging van de zenuwgeleiding.

Behandeling

Conservatieve behandeling (zonder operatie)

Initieel wordt er gekozen voor een behandeling zonder operatie.

  • Pijnmedicatie
  • Uitlokkende factoren en bewegingen vermijden (zoals langdurig leunen op de elleboog of de elleboog langdurig plooien)
  • Dragen van een nachtspalk om de arm gestrekt te houden
  • Kinesitherapie (zenuwglijdingoefeningen)

Operatieve behandeling

Er wordt gekozen voor een operatie wanneer de conservatieve behandeling niet helpt, de inklemming te ernstig is of de zenuw schade heeft opgelopen.

Via een kleine incisie aan de elleboog wordt de druk op de zenuw weggehaald (release) door een snede te maken in het vlies rond de zenuw.

Als blijkt dat de groeve onvoldoende diep is, wordt vaak de keuze gemaakt om de zenuw te verleggen langs de voorzijde van het telefoonbotje (anterieure transpositie).

De operatie gebeurt onder volledige verdoving.  Dezelfde dag kan men naar huis gaan.

Complicaties

Complicaties zijn mogelijk na iedere operatie, gelukkig blijven ze eerder zeldzaam.  De meest voorkomende verwikkelingen zijn wondproblemen en nabloeding. 

Tijdens de ingreep kunnen soms fijne huidzenuwtakjes gekwetst raken bij het vrijleggen van de grote zenuw.  Dit is niet onoverkomelijk en eigen aan de ingreep, waardoor er ter hoogte van de incisie soms een (goedaardig en operatief te verwijderen) gezwel of litteken op de zenuwuitlopers kan ontstaan die lokaal pijn kan geven.

Vijf procent van de patiënten ontwikkelen achteraf Südeck-atrofie (complex regionaal pijnsyndroom). Het is een chronisch pijnsyndroom met centrale ontregeling van het zenuwstelsel.  De (pijn-) klachten situeren zich vaak weg van het initiële trauma waarbij de hand en vingers vaak zeer pijnlijk en gezwollen zijn. Het wordt behandeld met medicatie en kinesitherapie. Dit is een tijdelijke aandoening maar in sommige gevallen kan de genezing 18 tot 24 maanden duren.

Revalidatie en herstel

Na de operatie wordt rond de elleboog een drukverband aangelegd of een gips indien de zenuw onder de spieren werd verlegd.  De elleboog mag na de ingreep bewogen worden en de handen en vingers mogen gebruikt worden.  

Volledig herstel kan tot een jaar duren en hangt af van de toestand van de zenuw voor de ingreep.  In sommige gevallen is de schade onherstelbaar, vooral wanneer de inklemming ernstig was en de spieren aangetast waren.  In dit geval komen de kracht en gevoel niet volledig terug.

Meer informatie?

Hebt u nood aan een diagnose? Contacteer ons voor een consultatie door een specialist in elleboogaandoeningen